Konsulenttjenester

Grunnfrysing siden 1986
Rendyrking gjør oss ledende på grunnfrysing. Forretningsmodell som konsulent og entreprenør gjør at vi ser helheten.
Det gir de beste løsningene.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Tjenester

Mulighetsstudie

Geofrost leverer mulighetsstudier der vi vurderer egnetheten av grunnfrysing for å løse utfordringer i oppdragsgivers prosjekt.

Rådgivning

Geofrost har lang erfaring, bred kompetanse og en rikholdig verktøykasse for å komme med råd i ulike situasjoner. Vi støtter byggherre, konsulent og entreprenør med rådgivning på grunnfrysing for små og store prosjekter.

Prosjektering

Geologisk og geoteknisk forståelse er grunnlaget for alle våre løsninger. Prosjektering omfatter alt fra geotekniske grunnundersøkelser til anbudsspesifikasjon av grunnfrysingsløsninger.

Beregninger

Både termiske og strukturmessig numeriske analyser er en integrert del av dimensjoneringen.

Tredjepartskontroll

Geofrost utfører tredjepartskontroll i geoteknikk.

Prosjektledelse

Geofrost tar på seg ansvaret for å lede alle aktiviteter innen dimensjonering, innkjøp, etablering og ferdigstilling av en frostkonstruksjon, samt å vedlikeholde den så lenge det er behov, og deretter demontere og rydde opp.

Hva vi leverer

Vi er totalleverandør for grunnfrysing og tilbyr alle relaterte tjenester innen prosjektering og entreprise, samt prøvetaking der det tidligere har vært vanskelig å få til. Geofrost har sentral godkjenning for ansvarsrett for geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3.

Hvor vi opererer

Vi tilbyr tjenestene våre over hele verden.

Kontakt

Kontaktperson

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Seniorspesialist geoteknikk
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Send forespørsel

Med kort overordnet prosjektinfo gir vi raskt prisoverslag på forespørsel.

Oppdragsgivere