Isplugg for stenging av vannfylt tunnel

Sikker tørrlegging
av vanntunnel med isplugg
Med Geofrostplugg kan kraftverk midlertidig stenge vanntunnel for tilkomst uten å tappe ned vannmagasinet.
Konsulent og entreprenør.
Spesialisert på grunnfrysing siden 1986.

Fordeler

Ingen nedtapping av vannmagasin

Ved å tette vanntunnelen med Geofrostplugg er det unødvendig å senke nivået i reservoaret. Dette sparer tid, men er også trygt sammenlignet med fangdam og eventuell flom.

Minimal produksjonsstopp

Den midlertidige proppen er rask å etablere og enda raskere å fjerne. Tiden uten kraftproduksjon blir derfor minimal.

Produkter

Ved rehabilitering av vannveien i et vannkraftverk, stenges luken i inntakstunnelen. Men etterhvert som kreftverksinstallasjonene blir eldre, blir det også behov for å skifte både inntaksluke og revisjonsluke. Som alternativ til delvis nedtapping av vannmagasinet og etablering av en fangdem, kan Geofrost levere en isplugg oppstrøms eksisterende luker, som tetter tunnelen og muliggjør tørrlegging av tunnelen og reparasjon eller skifting av revisjonsluken.

Isplugg etablert fra terreng

Det er ikke alle steder det er enkelt å etablere en fangdam, enten på grunn av topografi, reguleringsbestemmelser for vannet eller at nedtapping av vannet representerer store verditap for kraftverkseier.

Geofrost tilbyr plugging av vanntunnelen oppstrøms revisjonsluken slik at tunnelen kan tømmes og rehabiliteringsarbeider kan utføres på en trygg måte i en tørr tunnel.

Det bores fra terreng over magasinnivået, og ned gjennom tunnelen for installering av blant annet fryserør.

Isplugg etablert fra vannsiden

Noen ganger er vannveien ovenfor revisjonsluken et rør eller en inntakskonstruksjon som helst ikke skal ødelegges ved gjennomboring, eller det er upraktisk å bore seg inn i tunnelen.

Geofrost kan montere utstyr inn vannveien, slik at isproppen blir sittende i inntakskonstruksjonen eller innover i tunnelen.

Hva vi leverer

Vi er totalleverandør av isplugg og tilbyr alle relaterte tjenester innen prosjektering og entreprise.

Prosjektering

 • Prosjektledelse
 • Design og dimensjonering
 • Numeriske beregninger
 • Designrapport, tegninger og spesifikasjoner.

Entreprise

 • Planlegging og innkjøp
 • Anleggsledelse
 • Boring og innmåling
 • Rørinstallasjon
 • Anlegg og utstyr for lake- og/eller nitrogenfrysing
 • Instrumentering
 • Overvåkning
 • Sikring

Hvor vi opererer

Vi tilbyr tjenestene våre til kraftverk over hele verden.

Kontakt

Kontaktperson

Anne-Lise Berggren, Ph.D., M.Sc
Seniorspesialist geoteknikk
 (+47) 95 29 29 30
 Anne-Lise.Berggren@geofrost.no

Prisestimat

Ta kontakt for et raskt prisestimat på isplugg for din vanntunnel.

Oppdragsgivere