Spesialisert på grunnfrysing.

Konsulent- og entreprenørtjenester

Konsulenttjenester

 • Geoteknisk rådgivning, mulighetsstuidier, prosjektledelse
 • Prosjektering, beregninger, dokumentasjon, tredjepartskontroll
 • For byggherre, konsulent og entreprenør
 • Selvstendig oppdrag eller del av totalentreprise

Prøvetaking og lab

 • Presis informasjon om grunnforhold
 • Uforstyrret prøvetaking i silt, sand, grus, ur, blokk, morene, sprekkefylling
 • Labforsøk på uforstyrrede prøver i ufrosset tilstand
 • Labforsøk på uforstyrrede prøver i frosset tilstand

Grunnfrysing for byggegrop

 • Byggegrop, støttevegg og understøttelse
 • Stabilisering, vanntetting og grunnvannskontroll
 • Leire, silt, sand, grus, blokk, morene, forvitret berg, knusningssoner og karst
 • Effektiv graving uten avbrudd for setting av stag eller indre avstivning

Grunnfrysing for tunnel

 • Løsmassetunnel, påhugg, svakhetssone, liten og manglende overdekning
 • Boring og sprenging, TBM, road header, gravemaskin
 • Stabilisering, vanntetting og grunnvannskontroll
 • Utgraving med fullt tverrsnitt i løsmasser og dårlige grunnforhold

Grunnfrysing for miljøtiltak

 • Grunnvannsskjerm og forurensningsbarrirerer for deponi og kilde
 • Innkapsling og fjerning av forurensede sedimenter fra innsjøer og havnebasseng
 • Masser på land og sedimenter under vann.
 • God kontroll og minimal spredning

Grunnfrysing for VA

 • Vanntett grøftesikring uten indre avstivning
 • Vanntett omslutning av forgreninger
 • Stabile grøftesider til store dybder
 • Stabilisering og dokumentasjon i henhold til grøfteforskriften

Isplugg og oppdemming

 • Midlertidig plugg for vanntunnel og vannkraftinntak
 • Fra overflaten gjennom bakken eller inn fra vannsiden
 • Robust vanntetting og fleksibel utforming
 • Effektiv nedstenging og enkel fjerning gir minimal nedetid.

Oppdragsgivere